Ademen

De functie van ademen het lichaam van zuurstof voorzien, en het koolzuurgas dat de cellen maken af te voeren. Maar niet te veel: koolzuurgas is essentieel voor het goed functioneren van je lichaam (de hele Buteyko Methode draait om koolzuurgas).

Maar voordat we naar ademen kijken, is het handig iets van de bloedsomloop te weten.

De bloedsomloop

Het hart pompt zuurstof-arm bloed (blauw getekend) naar de longen. In de longen neemt het bloed zuurstof op. Daarna stroomt zuurstof-rijk bloed (rood getekend) naar het hart terug, en vervolgens pompt het hart het bloed naar alle organen. De organen nemen zuurstof op, zetten dit om in energie, en brengen koolzuurgas in het bloed.

Ademen en de bloedsomloop

Even wat cijfers:
  • Een mens heeft ongeveer 5 liter bloed.
  • Een gemiddelde rust hartslag is ongeveer 60 - 80 keer per minuut.
  • Bij elke hartslag wordt ongeveer 70 ml bloed de slagaderen ingepompt.
  • Het duurt ongeveer 1 minuut voordat het bloed weer terug is bij het hart.
  • We hebben ongeveer 100.000 kilometer bloedvaten.

Ademen

De functie van ademen is zuurstof het bloed in brengen, en koolzuurgas dat de cellen maken af te voeren. Maar niet te veel: koolzuurgas is essentieel voor het goed functioneren van je lichaam (de hele Buteyko Methode draait om koolzuurgas).

Ademen bestaat uit in- en uitademen.

Bij de inademing zorgen ademhalingsspieren ervoor dat de longen groter worden. Daardoor ontstaat onderdruk en wordt zuurstofrijke lucht naar binnen gezogen.

Uitademen is meestal niet meer dan het weer laten ontspannen van deze spieren, zodat de longen  weer kleiner worden.

Ademen

In de longen springt het zuurstof naar het passerende bloed. Het bloed wordt rondgepompt en waar nodig geef het bloed zuurstof af aan de lichaamsweefsels.

Bloed gaat door de longen en neemt zuurstof op

In de lichaamscellen wordt zuurstof gebruikt om energie te maken. Daarbij ontstaat tevens koolzuurgas.

Bij de uitademing verlaat lucht met relatief veel koolzuurgas de longen.

De uitademing kan passief zijn (de ademhalingsspieren die we bij de inademing gebruiken ontspannen zich), of actief zijn (we gebruiken ademhalingsspieren om de lucht met kracht uit de longen te duwen).

Wat is ademen cartoonRespiratie

Artsen gebruiken vaak het woord “respiratie”. Daar bedoelen ze meer mee dan alleen ademen (ademen is wat er in de longen gebeurt). Met respiratie bedoelen ze de totale gasuitwisseling tussen longen, bloed, en lichaamsweefsels.

Het belang van ademen

Ademen is zo’n beetje het eerste dat we doen nadat we geboren zijn, en we blijven er mee doorgaan tot onze laatste snik. Ademen is essentieel voor leven. Wat je vaak geschreven ziet, klopt inderdaad:

“Een mens kan enkele weken zonder voedsel, enkele dagen zonder drinken, en slechts enkele minuten zonder ademen”.


 
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down