Nieuw Zeeland 2003

Patrick McHugh is het hoofd van de Eerste Hulp afdeling van het ziekenhuis in Gisborne (Nieuw Zeeland).

Dr Patrick McHugh die het Buteyko onderzoek in Nieuw Zeeland uitvoerde

Hij raakte geïnteresseerd in de Buteyko Methode nadat enkele patiënten hun ervaringen vertelden. McHugh kende de goede resultaten van het Australische onderzoek uit 1998 en was verbaasd dat er in de 2 jaar sinds dit onderzoek nog geen vervolgonderzoek gedaan was.

Hij besloot het zelf te aan doen.

Zijn onderzoek is gepubliceerd in The New Zealand Medical Journal. De Buteyko Therapeut was Jennifer Stark (de therapeute die mij in 1999/2000 opgeleid heeft tot Buteyko Therapeut).

Onderzoeksopzet

Er hebben 34 astmapatiënten aan het onderzoek deelgenomen. De eis die men stelde was dat de astma stabiel was, en dat de deelnemers een redelijk grote dosis luchtwegverwijder en ontstekingsremmer gebruikten.

De deelnemers werden over twee groepen verdeeld: (1) Een Buteyko-groep, en (2) Een Controlegroep.

Beide groepen kregen zeven lessen van ongeveer een uur. De Buteyko-groep van de Buteyko therapeut, de controlegroep van een astmaverpleegkundige. Na zes weken, drie en zes maanden werd gekeken of er verschillen tussen de twee groepen waren.

Resultaten

Na zes maanden bleek dat het gebruik van luchtwegverwijders (kort- en langwerkende) bij de Buteyko-groep met gemiddeld 85% verminderd was. Het gebruik van corticosteroïden (ontstekingsremmers) was bij de Buteyko-groep gedaald met 50%.

Buteyko onderzoek Nieuw Zeeland 2003 Tabel

Dit Nieuw Zeelandse onderzoek bevestigt dus het beeld van het Australische onderzoek uit 1998.

Publicatie

Het onderzoek is onder de titel "Buteyko Breathing Technique for asthma: an effective intervention" gepubliceerd in The New Zealand Medical Journal van december 2003.

Buteyko onderzoek in Medical Journal of New Zealand 2003

De conclusie die Dr. McHugh in het artikel trekt is (vrij vertaald):

“De Buteyko Methode is een veilige en effectieve manier om beter met astma om te gaan. Vanwege de mogelijke farmaceutische-economische consequenties van een verminderd medicijngebruik, zou het verder onderzocht moeten worden”.


Je kan het artikel (in het Engels) hier lezen:

Artikel in New Zealand Medical Journal


Het is ook interessant de discussie te volgen die op de publicatie van het artikel gevolgd is.

Allereerst was er een ingezonden brief waarin de Buteyko Methode als “pseudo-wetenschap” afgedaan.

Ingezonden brief


Toch droevig hoe zoiets werkt. Alles wat niet direct in het eigen wereldbeeld past wordt neergesabeld. De 19-de eeuwse schrijver Arthur Schopenhauer had het al door toen hij dit schreef:

Uitspraak van Schopenhauer over de waarheid

De reactie van Dr. McHugh op deze beschuldigingen volgde snel:

Reactie Patrick McHugh


Daarna probeerde een derde partij vrede te stichten:

Steun voor McHugh


McHugh is stug doorgegaan en heeft in 2006 nog succesvol Buteyko onderzoek bij kinderen afgerond.

Nieuw Zeeland 2006


Naar het volgende Buteyko onderzoek

Reactie plaatsen