Australië 1998

Australië was het eerste land buiten Rusland waar de Buteyko Methode bekend werd.

Het Australische Astmafonds heeft begin 1995 de methode laten onderzoeken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Simon Bowler en Professor Dr. Charles Mitchell (zie foto), twee erkende astma-specialisten en beide werkzaam op de longafdeling van een ziekenhuis.

Longarts Charles Mitchell heeft Australische onderzoek naar de Buteyko Methode verricht

Het onderzoek is in 1998 gepubliceerd in het Medical Journal of Australia. Dit medisch tijdschrift is via het internet toegankelijk. Onderaan de pagina vind je een link naar de complete (Engelstalige) tekst van dit artikel.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Mater Ziekenhuis in Brisbane en richtte zich op patiënten met stabiele astma (wat betekent dat hun astma met medicijnen goed onder controle is). Alle patiënten gebruikten een paar keer per dag een ontstekingsremmer en een luchtwegverwijder. Er deden 39 astmapatiënten aan het onderzoek mee, in leeftijd variërend van 12 tot 70 jaar.

Allereerst werd bij deze astmapatiënten gekeken hoeveel ze ademden. Het grappige is dat artsen dit maar zelden meten (ze kijken bij een longfunctietest wel naar hoeveel lucht je in 1 seconde uit kan blazen, maar bijna nooit hoeveel lucht iemand in rust ademt).

De norm voor een gezonde ademhaling (gemeten als het MinuutVolume) is ongeveer 5 liter per minuut (dat wil zeggen, in totaal wordt per minuut 5 liter lucht in en uit geademt). Het gemiddelde bij deze groep astmapatiënten lag op ongeveer 14 liter per minuut. De conclusie was dat men duidelijk te veel ademde.

Daarna werden twee groepen gemaakt: Een Buteyko-groep en een zogenaamde “Controlegroep”.

Elke groep kwam zeven keer bij elkaar voor een les van ongeveer anderhalf uur. De Buteyko-groep leerde de Buteyko ademhalingsoefeningen. De controlegroep leerde van een fysiotherapeut relaxatieoefeningen en deed fysiotherapeutische ademhalingsoefeningen.

Resultaten

Na 6 weken en 3 maanden kwamen de patiënten terug naar het ziekenhuis voor een medische controle. Na 3 maanden bleek:

(1) Dat de Buteyko-groep het gebruik van luchtwegverwijders met gemiddeld 96% verminderd had.

(2) Dat het gebruik van ontstekingsremmers met gemiddeld 49% gedaald was.

(3) Dat het medicijngebruik bij de controlegroep niet significant veranderd was.

Opnieuw werd bij beide groepen de ademhaling gemeten. Het bleek daarbij dat de ademhaling bij de Buteyko-groep sterk verminderd was. Van gemiddeld 14,0 lt/min naar 9,6 lt/min. Een duidelijke aanwijzing dat het behaalde resultaat (minder astma-aanvallen, en dus minder medicijngebruik) het gevolg is van een rustiger ademhaling.

Eén en ander wordt samengevat in de volgende tabel.

Buteyko Onderzoek Australië 1998 Tabel

Duidelijke cijfers.  Wanneer er vandaag een "Astmapil" op de markt kwam die dergelijke resultaten zou bereiken, werd hij morgen aan alle astmapatiënten voorgeschreven.

Publicatie

Het onderzoek is onder de titel "Buteyko breathing techniques in asthma: a blinded randomised controlled trial" gepubliceerd in het Medical Journal of Australia. Hieronder vindt je een directe link naar het complete artikel.

Medical Journal of Australia Buteyko onderzoek 1998

Artikel In Medical Journal Of Australia

Verbazing bij astmaspecialisten

Een jaar voordat het onderzoek formeel gepubliceerd werd, verscheen er al een discussie in het vakblad Australian Doctor over dit onderzoek. Ik heb het voor je vertaald.

Bespreking in Australian Doctor


Reactie plaatsen