Australische TV

Australië was in 1990 het eerste westerse land dat kennis maakte met de Buteyko Methode.


Alexander Stalmatski, de Buteyko Therapeut die in Australië kwam werken, richtte zich vooral op astma. Geen onlogische keus omdat in Australië 1 op de 10 volwassenen en 1 op de 5 kinderen astma heeft.


Alexander Stalmatski die je in de Buteyko TV documentaire ziet


Deze 2 TV documentaires uit 1993 laten Stalmatski in actie zien, en er wordt met cursisten gesproken over hun ervaringen.


De documentaires zijn door mij ondertiteld en ze staan op YouTube.
Deel 1Deel 2 

Volgende media artikel
Michael Cichorski werkte als manager voor GlaxoSmithKline (een groot farmaceutisch bedrijf). Hij had astma, en heeft jarenlang vol overtuiging astmamedicatie (zoals Ventolin en Seretide) voor het bedrijf verkocht.


Totdat hij Buteyko leerde, al zijn medicatie kon laten staan.


Boek Michael Cichorski over de Buteyko MethodeEn toen had hij een moreel dilemma. Moest hij door blijven gaan met het promoten van astmamedicijnen terwijl hij wist dat er een methode bestaat waarmee je astma en het gebruik van astmamedicatie achter je kan laten, of stapte hij op bij GlaxoSmithKline.


Hij heeft het laatste gedaan en Buteyko Therapeut geworden.


In 2003 heeft hij een zelfs een boekover de Buteyko Methodeen astma geschreven.


Hieronder kan je het artikel lezen dat in 2001  onder de titel "Drug seller defection" gepubliceerd in het blad Australian Financial Review. Het zet je aan tot denken.

Artikel over de Buteyko Methode in de krant Australian Financial ReviewManager farmaceutische industrie deserteert

Terwijl de gezondheidsinstellingen zich zorgen maken over de toename van het aantal astmagevallen, verdienen geneesmiddelenfabrikanten fortuinen dankzij hun hoge verkoopcijfers. Ray Moynihan heeft een ontmoeting met een ex-manager van een farmaceutisch bedrijf die nu een enthousiaste voorstander is van alternatieve behandelingsmethoden.


Twee weken geleden werkte Michael Cichorski nog voor een geneesmiddelen-fabrikant met jaarlijkse verkoopcijfers van meer dan $50 miljard. Als marketing manager astmamedicijnen was het zijn taak deze medicijnen, zoals het veel verkochte Ventolin, bij dokters en het grote publiek te promoten.


Met 2 miljoen Australiërs die astma hebben is de omzet van astmamedicijnen in Australië ongeveer $300 miljoen per jaar De markt wordt gedomineerd door GlaxoSmithKline. Gedurende drie jaar was Cichorski waarschijnlijk de grootste promotor van deze medicijnen. En hij was zowel zakelijk als persoonlijk toegewijd aan deze medicijnen. Niet alleen bracht hij ze op de markt, hij gebruikte ze ook zelf omdat hij sinds zijn zevende astma had.


Maar recentelijk verloor hij zijn vertrouwen in deze medicijnen. Vorige week verliet hij de geneesmiddelenindustrie voor een nieuwe “astmacarrière”, deze keer om les te geven in enkele eenvoudige ademhalingstechnieken. Zijn bekering was het gevolg van zijn angst om voor de rest van zijn leven afhankelijk te zijn van de producten die hij zelf verkocht.


“Ik gebruikte steeds meer medicijnen – zowel de luchtwegverwijders voor verlichting als de steroïden voor preventie. Als ik ze liet staan kwam de astma terug” vertelt hij Australian Financial Review. “Ik was bezorgd dat ik een levenslange afhankelijkheid van deze zeer krachtige medicijnen aan het opbouwen was”.


Omdat hij werkte in een farmaceutische multinational, had Cichorski gemakkelijk toegang tot de enorme hoeveelheid wetenschappelijke literatuur. “Ik maakt me geen zorgen over de effectiviteit van de medicijnen, maar door het lezen van de literatuur werd ik steeds meer bezorgd over de bijwerkingen, vooral bij langdurig gebruik” vertelt hij.


Twee jaar geleden, terwijl hij nog steeds de Glaxo astma medicijnen verkocht, accepteerde hij een uitdaging van een instructeur van de weinig bekende Buteyko ademhalingstechniek. Hoewel hij in het begin sceptisch was, leerde hij na vijf lessen zijn ademhaling te controleren, en was in staat om het gebruik van zijn luchtwegverwijder dramatisch te verminderen. Binnen zes maanden was hij ook met zijn steroïden gestopt. En nu? “Ik ben vrij van astma en medicijngebruik”, zegt hij.


Verhalen zoals deze mogen overtuigend klinken, wetenschappelijk bekeken bewijzen ze nog niets. Op het moment echter is er een kleine maar steeds groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat een reeks van ademhalingsmethoden zoals de Buteyko Methode en Yoga, kunnen helpen. Maar hoewel de eerste resultaten veelbelovend zijn, zijn er nog geen grote onderzoeken geweest, en simpele alternatieve mogelijkheden zonder medicijngebruik blijven relatief onbekend.


Bij de vraag of de nauwe relatie tussen artsen en farmaceutische bedrijven de vooruitgang van ademhalingsmethoden in Australië tegenhoudt vertelt de ervaren astmaspecialist Dr. Michael Abramson: “Dat is een moeilijke vraag. Natuurlijk, de farmaceutische industrie geeft vooral mogelijkheden voor het testen van medicijnen”.


Abraham publiceerde onlangs de resultaten van een klein onderzoek naar de ademhalingstechnieken die werd uitgevoerd aan de Mortash University in Melbourne. “We vonden het erg moeilijk om geld bij elkaar te krijgen voor ons onderzoek naar de Buteyko Methode”, zei hij, en voegde toe dat het Monash onderzoek werd gedaan zonder geld van buitenaf, maar volledig afhankelijk was van het harde werk van een studente, Ashley Opat.


Het onderzoek wees uit dat astma patiënten die de ademhalingsoefeningen leerden van een video het gebruik van hun luchtwegverwijders met 60 procent konden verminderen terwijl de kwaliteit van leven duidelijk verbeterde – vergeleken met een controle groep die een natuurfilm te zien kreeg.


Enige jaren eerder, werd er een kleine studie gedaan aan het Mater ziekenhuis in Brisbane waarbij bleek dat mensen die de Buteyko cursus volgden het gebruik van hun luchtwegverwijders met meer dan 90 procent konden verminderen. Het medicijngebruik in de controlegroep bleef vrijwel hetzelfde. Geen van beide onderzoeken meldde enig nadelig effect.


Als deze ademhalingsmethode meer algemeen werden gebruikt, en de resultaten zouden lijken op de bereikte resultaten in Melbourne en Brisbane, zouden de verkoopcijfers van Ventolin en dergelijke medicijnen duidelijk in de problemen komen.


Interessant is dat, ondanks de vermindering van medicatiegebruik en verbetering van de kwaliteit van leven, de patiënten van beide onderzoeken geen verbetering toonden bij de standaard longfunctie testen. Universitair hoofddocent aan de Monash universiteit, Michael Abramson, zegt dat het feit dat er geen verandering was bij de standaard testen minder belangrijk is dan het feit dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd. “We denken dat er bewijzen zijn dat hun conditie verbeterd is”, zegt hij.


Abramson’s openheid wijst op een verandering in houding binnen de medische wetenschap. Nog geen tien jaar geleden waren ze uiterst sceptisch over de ademhalingsmethode.


Voorstanders vinden dat de medische wereld veel te traag is in het bestuderen van de Buteyko Methode. Het hoofd van het Buteyko Instituut Australia, Paul O’Connell, zegt: “In Australië komt veel van het geld voor astma onderzoek van de fabrikanten van astma medicijnen. Deze bedrijven hebben geen interesse in een techniek die geen medicatie met zich meebrengt, maar juist mensen van de medicijnen afhelpt. De invloed die zij hebben op de beleidsmakers in de gezondheidsorganisaties van de overheid heeft verhinderd dat medicijnloze therapieën serieuze aandacht krijgen”.


Volgens O’Connell is dit een van de redenen dat hij en anderen recentelijk het Buteyko Instituut Australia hebben opgericht. Het instituut is nu op zoek naar geld voor meer onderzoek.


De voorzitter van de nationale Astmafonds, Dr. Ron Tomlins, verwerpt de kritiek dat de beleidsmakers van zijn en dergelijke organisaties te nauwe banden hebben met de farmaceutische industrie. Terwijl zijn organisatie voor een groot deel voor zijn fondsen afhankelijk is van farmaceutische bedrijven, zegt hij dat er richtlijnen zijn om de onafhankelijkheid te waarborgen. Hij voegt toe dat de overheid dit jaar een significante bijdrage aan het budget van de nationale Astmafonds heeft geleverd.


Omdat de meeste onderzoeken tot nu toe op kleine schaal zijn gebeurd, is er nog steeds onzekerheid over of de ademhalingsmethode kan helpen, in welke mate ze kan helpen en voor wie ze kan helpen. Een recent systematisch overzicht van alle wetenschappelijk bewijzen, gepubliceerd door de zeer gerespecteerde internationale Cochrane Collaboration, concludeerde: “Er kunnen geen betrouwbare conclusies worden getrokken wat betreft het gebruik van ademhalingsoefeningen voor astma”. De schrijvers van het Cochrane rapport bevelen echter wel sterk meer onderzoek aan.


Er is trouwens een zeer groot onderzoek van 600 mensen gaande in Schotland. Terwijl vroegtijdige resultaten weer een dramatische reductie in medicijngebruik tonen, zullen de eindresultaten nog enige jaren op zich laten wachten.


De meeste astma specialisten bevelen de methode nog niet aan, maar er wordt geschat dat al meer dan 10.000 Australiërs de ademhalingstechnieken hebben geleerd – normaal gesproken onderwezen in vijf korte sessies voor een bedrag van $600.


Gedurende de lessen leren de mensen om hun adem vast te houden, te ademen door hun neus, en minder te ademen – wat overeenkomt met de opvattingen van Buteyko dat astma symptomen voornamelijk veroorzaakt worden door teveel ademen.


Vorige week kwam elke avond een kleine groep mensen bij elkaar in Melbourne voor zo’n Buteyko cursus. Onder de deelnemers bevond zich de zeven jaar oude Christine, wier ouders mij vertelden dat ze de methode proberen omdat ze bezorgd waren dat Christine nu al zulke hoge doses medicijnen gebruikte.


Onder het waakzame oog van Paul O’Connell, werd de kleine Christine door de oefeningen heengeleid door de nieuwe assistent Michael Cichorski, de voormalige manager bij een farmaceutisch bedrijf die juist was geslaagd voor zijn diploma als docent van de Buteyko Instituut methode.


De voormalige Glaxo manager is zo enthousiast dat hij onlangs zijn huis heeft verbouwd en er nu een praktijkruimte heeft. Ondanks de gevestigde belangen, is Cichorski niet bescheiden over de passie voor zijn nieuwe onderneming – “Het kan een levenslange afhankelijkheid van medicijnen ongedaan maken”, zegt hij.


Op de vraag waarom hij is veranderd van een medicijnkoopman naar zijn nieuwe beroep van ademhalingstherapeut, zegt hij enkel, “Mijn belangstelling is veranderd”. Dit voornamelijk door zijn bezorgdheid voor zijn eigen gezondheid wat betreft zijn afhankelijkheid van de medicijnen.


Net als zijn collega’s waarschuwt hij dat de ademhalingsmethode geen genezing is voor astma en dat mensen hun medicijnen niet weg moeten gooien, maar in plaats daarvan hun medicijnen in overleg met de dokter moeten afbouwen.


Hoewel hij niet graag kritisch commentaar levert op zijn voormalige werkgever, constateert Cichorski kalm dat educatieve organisaties zoals het nationale Astmafonds onafhankelijk zou moeten zijn van alle geldbronnen uit bedrijven, om hun objectiviteit en geloofwaardigheid te verhogen. Glaxo zelf weigerde commentaar te leveren op zijn voormalig employee of zijn ademhalingstechnieken.


Hoewel de westerse wereld misschien traag is geweest om degelijk onderzoek te doen naar de ademhalingstechnieken zoals Buteyko, zou het tij kunnen keren. In mei van dit jaar schreven onderzoekers van het gerenommeerde tijdschrift de ‘British Medical Journal’ dat vele problemen die toegeschreven worden aan astma in feite mogelijk veroorzaakt worden door abnormale ademhalingspatronen.


Doktoren van de Universiteit van Leicester beargumenteerden in dit blad dat een aantal astmapatiënten mogelijk onnodig lijdt “door een verkeerde diagnose en een ineffectieve behandeling”.


Ze concludeerden dat vele mensen die voor astma worden behandeld “wellicht geholpen kunnen worden door simpele behandelingen zonder medicatie”.


Terwijl andere onderzoekers deze zienswijze betwijfelen, bestaat er een groeiende bezorgdheid dat teveel mensen astmamedicijnen nemen die ze misschien niet echt nodig hebben.


Wereldwijd levert de verkoop van astma medicijnen Glaxo een slordige $17 miljard winst op, en zijn ze duidelijk profijtelijk voor de aandeelhouders. Het is echter niet zo duidelijk of het ook zo profijtelijk is voor allen die deze medicijnen gebruiken.

Radio Interview

Michaal Cichorski is geïnterviewd door de Australische ABC radio. Hieronder kan je doorklikken naar de tekst van dat interview.


 


Volgende media artikel


 


 
 

Boan
Door

Boan

op 08 Apr 2019

Crowdfunding actie houden voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek lijkt me de oplossing. Bizar trouwens dat er zoveel gevallen van astma zijn in Australie, ben erg benieuwd naar de oorzaak. De droogte = stof?

Dick-Kuiper
Door

Dick-Kuiper

op 09 Apr 2019

Hallo Boan, in veel Engelstalige landen is het percentage astma hoog. Heeft misschien iets te maken met genetische aanleg? Dick

Pieter
Door

Pieter

op 03 Jan 2018

Het wordt weer negatief geplaatst en duur bevonden terwijl die medicijnen ook miljoenen kosten maar daar wordt grof aan verdiend door multinationals dus ja alles wat op een natuurlijke manier opgelost kan worden is niet bewezen. Het zelfde met CBD olie van weer. Duizenden mensen hebben er baat bij maar het kan niet bewezen worden. Gelooft u dat nou zelf, er wordt te veel met chemische medicijnen verdiend terwijl het schadelijk is. Er moet een denk omslag komen. Pieter.

Eddie
Door

Eddie

op 21 Jun 2017

Die mensen met hun negatieve reacties hebben nog nooit gehoord van de uitspraak door één van de eerste docters : "Wat goed is voor de patiënt moet ook maar goed zijn voor de docter"

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down