Australian Doctor (Australië)

Tussen 1995 en 1998 werd het eerste westerse medische onderzoek gedaan naar de Buteyko methode. Twee Australische artsen onderzochten hoe astmapatiënten reageren op de Buteyko Methode en waren verrast door de resultaten.

Dr. Simon Bowler onderzocht de Buteyko Methode in 1995 Een samenvatting van het onderzoek kan je hier lezen:

Australisch Buteyko onderzoek 1998


Voordat het onderzoek in 1998 gepubliceerd werd in het Medical Journal Of Australia, verscheen er op 17 april 1995 al een artikel in een vakblad voor artsen (Australian Doctor).

Rechts een foto van Dr. Simon Bowler, de arts die voor dit artikel geïnterviewd werd.

Hieronder de vertaalde tekst.
Artikel over de Buteyko Methode in Australian DoctorDoktoren verbijsterd door succes Buteyko

De Buteyko hypoventilatie ademhalingsoefeningen reduceerden het gebruik van luchtwegverwijders bij astmapatiënten met 90% en verbeterden astmasymptomen, volgens de voorlopige resultaten van een onderzoek in Brisbane.

Er waren echter geen veranderingen in de voornaamste fysiologische metingen zoals de piekstroommeter waardes of FEV1 bij degenen die de Buteyko ademhaling gebruikten.

Het onderzoek werd afgelopen week gepresenteerd op een bijeenkomst van de Thoracic Society of Australia and New Zealand in Hobart door Dr. Simon Bowler, een longarts van het Mater ziekenhuis in Brisbane. Dr. Bowler zei dat er geen duidelijke verklaring was voor de effecten van de Buteyko Methode.

“We waren verbaasd over de resultaten, omdat we geen duidelijke veranderingen hadden verwacht” vertelde hij de Australian Doctor.

Voorstanders van de Buteyko techniek beweren dat hypoventilatie, waardoor grotere hoeveelheden koolzuurgas in het lichaam ontstaan, de symptomen van luchtwegvernauwing kunnen verbeteren, en ook op de langere termijn een positieve invloed hebben op astmapatiënten.

De studie was tot stand gekomen dankzij de publiciteit rondom de Buteyko ademhalingsmethode, dankzij de vragen die astma-organisaties over de methode kregen, en door de verzoeken van mensen werkzaam binnen de gezondheidszorg om meer informatie.

Het onderzoek werd betaald door het Australische Astmafonds. Veertig patiënten met goed gedocumenteerde astma en dagelijks gebruik van een luchtwegverwijder werden samengebracht en willekeurig verdeeld over een Buteyko-groep en een controlegroep.

De Buteyko-groep kreeg gedurende zeven dagen 90 minuten per dag les van een Buteyko Therapeut. Ook werd men aangemoedigd waar mogelijk het gebruik van luchtwegverwijders te minimaliseren.

De controlegroep kreeg gedurende dezelfde periode standaard astma-educatie en kreeg les van een fysiotherapeut waarbij de gebruikelijke ademhalingsoefeningen (geen hypoventilatie) en ontspanningstechnieken werden geleerd. Beide groepen werden nadrukkelijk geïnstrueerd hun luchtwegverwijder alleen te gebruiken indien noodzakelijk, en niet als routine.

“We hadden verwacht dat de astma-educatie invloed zou hebben op de manier waarop de patiënt met zijn astma omgaat, maar we verwachtten niet dat de overige technieken enig significant effect zouden hebben op de medicatie of de ademhalingsfunctie” vertelt Dr. Bowler.

“Na zes weken was er in de Buteyko-groep een afname van het gebruik van luchtwegverwijders met 90%, terwijl in de controle groep deze afname slechts 5% was”.

Er was ook een duidelijk verschil in levenskwaliteit (zoals ervaren door de patiënt) en een vermindering van symptomen bij de Buteyko-groep.

“Deze veranderingen vonden plaats zonder dat er veranderingen gemeten kon worden in longfuncties”, volgens Dr. Bowler. “De studie laat zien dat het korte termijn effect van de Buteyko technieken is dat het gebruik van luchtwegverwijders minder wordt zonder dat er een verslechtering van de symptomen optreedt".

Het onderzoek wordt nog voortgezet om de effecten van verminderd gebruik van corticosteroïden te onderzoeken, maar de onderzoeksresultaten daarvan moeten nog geanalyseerd worden.

Volgende media artikel

Reactie plaatsen