Radio Interview Michael Cichorski

Michael Cichorski werkte als manager voor GlaxoSmithKline (een groot farmaceutisch bedrijf). Hij had astma, en heeft jarenlang vol overtuiging astmamedicatie (zoals Ventolin en Seretide) voor het bedrijf verkocht.

Totdat hij Buteyko leerde, al zijn medicatie kon laten staan.

Boek Michael Cichorski over de Buteyko MethodeEn toen had hij een moreel dilemma. Moest hij door blijven gaan met het promoten van astmamedicijnen terwijl hij wist dat er een methode bestaat waarmee je astma en het gebruik van astmamedicatie achter je kan laten, of stapte hij op bij GlaxoSmithKline.


Hij heeft het laatste gedaan en Buteyko Therapeut geworden.


In 2003 heeft hij een zelfs een boekover de Buteyko Methodeen astma geschreven.


Hieronder kan je het artikel lezen dat in 2001  onder de titel "Drug seller defection" gepubliceerd in het blad Australian Financial Review. Het zet je aan tot denken.

Artikel over de Buteyko Methode in de krant Australian Financial ReviewManager farmaceutische industrie deserteert

Terwijl de gezondheidsinstellingen zich zorgen maken over de toename van het aantal astmagevallen, verdienen geneesmiddelenfabrikanten fortuinen dankzij hun hoge verkoopcijfers. Ray Moynihan heeft een ontmoeting met een ex-manager van een farmaceutisch bedrijf die nu een enthousiaste voorstander is van alternatieve behandelingsmethoden.


Twee weken geleden werkte Michael Cichorski nog voor een geneesmiddelen-fabrikant met jaarlijkse verkoopcijfers van meer dan $50 miljard. Als marketing manager astmamedicijnen was het zijn taak deze medicijnen, zoals het veel verkochte Ventolin, bij dokters en het grote publiek te promoten.


Met 2 miljoen Australiërs die astma hebben is de omzet van astmamedicijnen in Australië ongeveer $300 miljoen per jaar De markt wordt gedomineerd door GlaxoSmithKline. Gedurende drie jaar was Cichorski waarschijnlijk de grootste promotor van deze medicijnen. En hij was zowel zakelijk als persoonlijk toegewijd aan deze medicijnen. Niet alleen bracht hij ze op de markt, hij gebruikte ze ook zelf omdat hij sinds zijn zevende astma had.


Maar recentelijk verloor hij zijn vertrouwen in deze medicijnen. Vorige week verliet hij de geneesmiddelenindustrie voor een nieuwe “astmacarrière”, deze keer om les te geven in enkele eenvoudige ademhalingstechnieken. Zijn bekering was het gevolg van zijn angst om voor de rest van zijn leven afhankelijk te zijn van de producten die hij zelf verkocht.


“Ik gebruikte steeds meer medicijnen – zowel de luchtwegverwijders voor verlichting als de steroïden voor preventie. Als ik ze liet staan kwam de astma terug” vertelt hij Australian Financial Review. “Ik was bezorgd dat ik een levenslange afhankelijkheid van deze zeer krachtige medicijnen aan het opbouwen was”.


Omdat hij werkte in een farmaceutische multinational, had Cichorski gemakkelijk toegang tot de enorme hoeveelheid wetenschappelijke literatuur. “Ik maakt me geen zorgen over de effectiviteit van de medicijnen, maar door het lezen van de literatuur werd ik steeds meer bezorgd over de bijwerkingen, vooral bij langdurig gebruik” vertelt hij.


Twee jaar geleden, terwijl hij nog steeds de Glaxo astma medicijnen verkocht, accepteerde hij een uitdaging van een instructeur van de weinig bekende Buteyko ademhalingstechniek. Hoewel hij in het begin sceptisch was, leerde hij na vijf lessen zijn ademhaling te controleren, en was in staat om het gebruik van zijn luchtwegverwijder dramatisch te verminderen. Binnen zes maanden was hij ook met zijn steroïden gestopt. En nu? “Ik ben vrij van astma en medicijngebruik”, zegt hij.


Verhalen zoals deze mogen overtuigend klinken, wetenschappelijk bekeken bewijzen ze nog niets. Op het moment echter is er een kleine maar steeds groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat een reeks van ademhalingsmethoden zoals de Buteyko Methode en Yoga, kunnen helpen. Maar hoewel de eerste resultaten veelbelovend zijn, zijn er nog geen grote onderzoeken geweest, en simpele alternatieve mogelijkheden zonder medicijngebruik blijven relatief onbekend.


Bij de vraag of de nauwe relatie tussen artsen en farmaceutische bedrijven de vooruitgang van ademhalingsmethoden in Australië tegenhoudt vertelt de ervaren astmaspecialist Dr. Michael Abramson: “Dat is een moeilijke vraag. Natuurlijk, de farmaceutische industrie geeft vooral mogelijkheden voor het testen van medicijnen”.


Abraham publiceerde onlangs de resultaten van een klein onderzoek naar de ademhalingstechnieken die werd uitgevoerd aan de Mortash University in Melbourne. “We vonden het erg moeilijk om geld bij elkaar te krijgen voor ons onderzoek naar de Buteyko Methode”, zei hij, en voegde toe dat het Monash onderzoek werd gedaan zonder geld van buitenaf, maar volledig afhankelijk was van het harde werk van een studente, Ashley Opat.


Het onderzoek wees uit dat astma patiënten die de ademhalingsoefeningen leerden van een video het gebruik van hun luchtwegverwijders met 60 procent konden verminderen terwijl de kwaliteit van leven duidelijk verbeterde – vergeleken met een controle groep die een natuurfilm te zien kreeg.


Enige jaren eerder, werd er een kleine studie gedaan aan het Mater ziekenhuis in Brisbane waarbij bleek dat mensen die de Buteyko cursus volgden het gebruik van hun luchtwegverwijders met meer dan 90 procent konden verminderen. Het medicijngebruik in de controlegroep bleef vrijwel hetzelfde. Geen van beide onderzoeken meldde enig nadelig effect.


Als deze ademhalingsmethode meer algemeen werden gebruikt, en de resultaten zouden lijken op de bereikte resultaten in Melbourne en Brisbane, zouden de verkoopcijfers van Ventolin en dergelijke medicijnen duidelijk in de problemen komen.


Interessant is dat, ondanks de vermindering van medicatiegebruik en verbetering van de kwaliteit van leven, de patiënten van beide onderzoeken geen verbetering toonden bij de standaard longfunctie testen. Universitair hoofddocent aan de Monash universiteit, Michael Abramson, zegt dat het feit dat er geen verandering was bij de standaard testen minder belangrijk is dan het feit dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd. “We denken dat er bewijzen zijn dat hun conditie verbeterd is”, zegt hij.


Abramson’s openheid wijst op een verandering in houding binnen de medische wetenschap. Nog geen tien jaar geleden waren ze uiterst sceptisch over de ademhalingsmethode.


Voorstanders vinden dat de medische wereld veel te traag is in het bestuderen van de Buteyko Methode. Het hoofd van het Buteyko Instituut Australia, Paul O’Connell, zegt: “In Australië komt veel van het geld voor astma onderzoek van de fabrikanten van astma medicijnen. Deze bedrijven hebben geen interesse in een techniek die geen medicatie met zich meebrengt, maar juist mensen van de medicijnen afhelpt. De invloed die zij hebben op de beleidsmakers in de gezondheidsorganisaties van de overheid heeft verhinderd dat medicijnloze therapieën serieuze aandacht krijgen”.


Volgens O’Connell is dit een van de redenen dat hij en anderen recentelijk het Buteyko Instituut Australia hebben opgericht. Het instituut is nu op zoek naar geld voor meer onderzoek.


De voorzitter van de nationale Astmafonds, Dr. Ron Tomlins, verwerpt de kritiek dat de beleidsmakers van zijn en dergelijke organisaties te nauwe banden hebben met de farmaceutische industrie. Terwijl zijn organisatie voor een groot deel voor zijn fondsen afhankelijk is van farmaceutische bedrijven, zegt hij dat er richtlijnen zijn om de onafhankelijkheid te waarborgen. Hij voegt toe dat de overheid dit jaar een significante bijdrage aan het budget van de nationale Astmafonds heeft geleverd.


Omdat de meeste onderzoeken tot nu toe op kleine schaal zijn gebeurd, is er nog steeds onzekerheid over of de ademhalingsmethode kan helpen, in welke mate ze kan helpen en voor wie ze kan helpen. Een recent systematisch overzicht van alle wetenschappelijk bewijzen, gepubliceerd door de zeer gerespecteerde internationale Cochrane Collaboration, concludeerde: “Er kunnen geen betrouwbare conclusies worden getrokken wat betreft het gebruik van ademhalingsoefeningen voor astma”. De schrijvers van het Cochrane rapport bevelen echter wel sterk meer onderzoek aan.


Er is trouwens een zeer groot onderzoek van 600 mensen gaande in Schotland. Terwijl vroegtijdige resultaten weer een dramatische reductie in medicijngebruik tonen, zullen de eindresultaten nog enige jaren op zich laten wachten.


De meeste astma specialisten bevelen de methode nog niet aan, maar er wordt geschat dat al meer dan 10.000 Australiërs de ademhalingstechnieken hebben geleerd – normaal gesproken onderwezen in vijf korte sessies voor een bedrag van $600.


Gedurende de lessen leren de mensen om hun adem vast te houden, te ademen door hun neus, en minder te ademen – wat overeenkomt met de opvattingen van Buteyko dat astma symptomen voornamelijk veroorzaakt worden door teveel ademen.


Vorige week kwam elke avond een kleine groep mensen bij elkaar in Melbourne voor zo’n Buteyko cursus. Onder de deelnemers bevond zich de zeven jaar oude Christine, wier ouders mij vertelden dat ze de methode proberen omdat ze bezorgd waren dat Christine nu al zulke hoge doses medicijnen gebruikte.


Onder het waakzame oog van Paul O’Connell, werd de kleine Christine door de oefeningen heengeleid door de nieuwe assistent Michael Cichorski, de voormalige manager bij een farmaceutisch bedrijf die juist was geslaagd voor zijn diploma als docent van de Buteyko Instituut methode.


De voormalige Glaxo manager is zo enthousiast dat hij onlangs zijn huis heeft verbouwd en er nu een praktijkruimte heeft. Ondanks de gevestigde belangen, is Cichorski niet bescheiden over de passie voor zijn nieuwe onderneming – “Het kan een levenslange afhankelijkheid van medicijnen ongedaan maken”, zegt hij.


Op de vraag waarom hij is veranderd van een medicijnkoopman naar zijn nieuwe beroep van ademhalingstherapeut, zegt hij enkel, “Mijn belangstelling is veranderd”. Dit voornamelijk door zijn bezorgdheid voor zijn eigen gezondheid wat betreft zijn afhankelijkheid van de medicijnen.


Net als zijn collega’s waarschuwt hij dat de ademhalingsmethode geen genezing is voor astma en dat mensen hun medicijnen niet weg moeten gooien, maar in plaats daarvan hun medicijnen in overleg met de dokter moeten afbouwen.


Hoewel hij niet graag kritisch commentaar levert op zijn voormalige werkgever, constateert Cichorski kalm dat educatieve organisaties zoals het nationale Astmafonds onafhankelijk zou moeten zijn van alle geldbronnen uit bedrijven, om hun objectiviteit en geloofwaardigheid te verhogen. Glaxo zelf weigerde commentaar te leveren op zijn voormalig employee of zijn ademhalingstechnieken.


Hoewel de westerse wereld misschien traag is geweest om degelijk onderzoek te doen naar de ademhalingstechnieken zoals Buteyko, zou het tij kunnen keren. In mei van dit jaar schreven onderzoekers van het gerenommeerde tijdschrift de ‘British Medical Journal’ dat vele problemen die toegeschreven worden aan astma in feite mogelijk veroorzaakt worden door abnormale ademhalingspatronen.


Doktoren van de Universiteit van Leicester beargumenteerden in dit blad dat een aantal astmapatiënten mogelijk onnodig lijdt “door een verkeerde diagnose en een ineffectieve behandeling”.


Ze concludeerden dat vele mensen die voor astma worden behandeld “wellicht geholpen kunnen worden door simpele behandelingen zonder medicatie”.


Terwijl andere onderzoekers deze zienswijze betwijfelen, bestaat er een groeiende bezorgdheid dat teveel mensen astmamedicijnen nemen die ze misschien niet echt nodig hebben.


Wereldwijd levert de verkoop van astma medicijnen Glaxo een slordige $17 miljard winst op, en zijn ze duidelijk profijtelijk voor de aandeelhouders. Het is echter niet zo duidelijk of het ook zo profijtelijk is voor allen die deze medicijnen gebruiken.

Radio Interview

Michaal Cichorski is geïnterviewd door de Australische ABC radio. Hieronder kan je doorklikken naar de tekst van dat interview.


 

Dit interview is 23 augustus 2001 uitgezonden op ABC Radio (Australië).


Michael Cichorsky wordt geïnterviewd door Ray Moynihan.

Transcript

Intrdoduction: Asthma pufferAfter years of promoting asthma drugs for the pharmaceutical giant Glaxo, a product manager jumps ship and begins promoting non-drug treatment - an extraordinary defection.


After finding the Buteyko breathing technique subdued his own chronic asthma, the manager resigned from the drug company and set up his own Buteyko clinic.


Guest reporter, the Australian Financial Review's Ray Moynihan, asks why there has been so little research into alternatives to drug treatment of asthma, and examines the research so far into the radical breathing technique.


Ray Moynihan: With an estimated two million Australians diagnosed, and many on life-long medications Asthma is big business for those who sell treatments. Drugs like the ubiquitous puffer generate sales of more than $300 million a year Less well known are alternatives like simple breathing classes, which despite promising early trial results, remain on the margin of Australian medicine. But that may soon be changing - the breathing exercises appear to be winning friends in some unlikely places.


Ray Moynihan: For the past decade Michael Cichorski worked inside Glaxo - the drug company which dominates the market for Asthma medications, two weeks ago he defected.


Ray Moynihan: So no regrets ?.


Michael Cichorski: No regrets Ray no none at all.


Ray Moynihan: How long were you with Glaxo?


Michael Cichorski: Eight and a half years working as a respiratory brand manager looking after some of Australia's most known Asthma medications


Ray Moynihan: The man who marketed Ventolin has just joined an organisation which claims Asthma can be controlled by simply changing breathing patterns.


Ray Moynihan: A big change is coming now.


Michael Cichorski: It certainly is I'm looking forward to working with patients directly. OK nice gentle breaths, that's very good


Ray Moynihan: Cichorski's knowledge of breathing difficulties runs very deep. Not only did he promote Asthma drugs, he took them himself for the better part of twenty years


Michael Cichorski: I was taking steroid medication every day in quite high doses as well and if I had asthma I'd still have to take a reliever medication.


Ray Moynihan narration: Cichorski was becoming increasingly concerned about his own dependence on the very medications he was promoting.


Michael Cichorski: Reading a lot of the literature there is a concern about life long dependency particularly on the steroid medications. Now obviously they are very important medications they are very useful in controlling the inflammation but we know by reading the literature that there are side effects from these medication particularly from long term usage.


Ray Moynihan narration: His reading led to him to breath exercises, which can be learned during five short sessions


Michael Cichorski: During the five days I was doing the course I noticed that I had no symptoms of asthma so I was able to reduce my dependency on the reliever medication and six months down the track I was able to reduce the preventer medication without any recurrence of the asthma. The story now is I'm asthma free and drug free.


Ray Moynihan: So what's happening with the house?


Michael Cichorski: This was my bedroom but we've now turned this into the treatment room for the patients.


Ray Moynihan: Have you started seeing patients yet?


Michael Cichorski: Yes we have and it's been a busy week.


Ray Moynihan: Along side the anecdotes - which are worth little in scientific terms - there is a growing body of hard evidence that simple breathing exercises can reduce medication use to some extent - but the trials so far have been too small to provide conclusive proof. The most recent study was done at Melbourne's Monash University, and it found people improved by learning Buteyko breathing exercises from a video ...


Michael Abramson: People reported fewer symptoms of asthma they required less medication and their quality of life improved but there really wasn't much change in the objective tests of lung function.


Ray Moynihan: One of the mysteries of Buteyko is that people appear to get better, yet show no improvement on the standard tests.


Michael Abramson: Given that for most people with asthma their quality of life is more important for them than what numbers we might measure when we get them to do tests of lung function, I think that's a reasonable argument that it's helping people


Ray Moynihan: The Monash scientists are now investigating exactly how this does help - another mystery for western science. While the Melbourne trial reported no serious side effects with Buteyko, all sides of this debate urge caution about inappropriately reducing medication.


Ray Moynihan: But which level of medication use is appropriate? Should patients be more sceptical about the recommendations of medical experts? After all the companies selling $300 million worth of Asthma drugs annually can be the same companies wining and dining our leading Asthma specialists and funding much of the research which makes or breaks academic careers.


Ray Moynihan: Do you think that the closeness between the profession and industry has perhaps retarded the progress of Buteyko?


Michael Abramson: Oh that's a difficult question it certainly doesn't have the same sort of infrastructure behind it that is offered to the drug trials by the pharmaceutical industry. It has in fact rather difficult to attract funding to do research on the Buteyko method. And the study that we published was in fact done with no external funding.


Ray Moynihan: But at least one major trial is now underway - and it may help discover just how many people might be taking Asthma medications, which they don't really need.


Michael Cichorski: The medications are very important and that was one factor that always impressed me that they provide very good relief and very good control of the symptoms but I always went back to that fundamental problem that if I stopped using the miedications tha asthma would come back.


Ray Moynihan: But as Michael Cichorski knows all too well, until independent sources can rival the pharmaceutical industry's promotional machines, alternatives like Buteyko will continue to run a distant second.


 

Reactie plaatsen